Kryteria przyjęć

  1. Żłobek prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
  2. Rekrutacja dzieci odbywa się w miesiącu maju danego roku.
  3. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc w żłobku tworzy się listę rezerwową.
  4. W trakcie roku szkolnego w razie zwolnienia się miejsca, dyrektor żłobka przyjmuje dzieci z listy rezerwowej.


ZASADY REKRUTACJI

Zasady rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim - zobacz

KARTA ZGŁOSZENIA

Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Miejskiego - pobierz

DOKUMENTY DO POBRANIA

Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka - pobierz
Oświadczenie o wielodzietności - pobierz
Oświadczenie o zatrudnieniu - pobierz
Oświadczenie o szczególnym zdarzeniu losowym - pobierz

 
Wszelkie Prawa zastrzeżone © 2019 Żłobek miejski