Rekrutacja - 2019

Uwaga Rodzice/Opiekunowie

W dniach od 20 do 31 maja odbędzie się rekrutacja do Żłobka Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Po wydrukowaniu należy wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do żłobka, dołączyć wymagane dokumenty oraz dostarczyć w ww. terminie komplet dokumentacji do siedziby żłobka przy ulicy Jankowskiego 10A wyłącznie w godzinach od 8.00 do 14.00

Rekrutacja dotyczy dzieci od 20 tyg życia do 3 lat i zamieszkałych wraz z rodzicami w Ostrowie Wielkopolskim. .......................................................................

Nabór dotyczy wolnych miejsc w budynkach przy ulicy Jankowskiego i przy ulicy Waryńskiego. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi w czerwcu. Dokładny termin ogłoszenia podamy wkrótce.

W wyniku majowej rekrutacji przyjęcie dzieci do żłobka nastąpi dnia 2 września 2019r.


Z poważaniem
Dyrektor Żłobka Miejskiego

.......................................................................

Dokumenty do pobrania:

1. Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Miejskiego
2. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu
3. Oświadczenie o wielodzietności
4. Oświadczenie o trudnej sytuacji
 
Wszelkie Prawa zastrzeżone © 2019 Żłobek miejski