Rekrutacja - 2024

REKRUTACJA 2024

Uwaga Rodzice / Opiekunowie

Od dnia 12 czerwca 2024 r. od godziny 12.00 będzie można uzyskać informację o wynikach naboru dzieci do Żłobka Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
Informację przekazujemy bezpośrednio rodzicom/prawnym opiekunom w sekretariacie siedziby żłobka przy ul. Jankowskiego lub telefonicznie pod numerami telefonów:
62 736 96 00 oraz 797 399 057.
Przyjęcie dzieci nastąpi dnia 2 września 2024 r.

Materiały do pobrania:
Oświadczenie o zatrudnieniu

Promesa

Z poważaniem
Dyrektor Żłobka Miejskiego

 
Wszelkie Prawa zastrzeżone © 2024 Żłobek miejski